Kamerans reglage

I stort sett alla av dagens moderna kameror har olika reglage som gör att man kan ändra de ursprungliga inställningarna för att exponeringen ska bli rätt. Man kan så klart välja att ställa kameran i ”auto-läge”, vilket innebär att kameran kör på redan inställda lägen utan att fotografen behöver engagera sig, ändå lite tråkigt och framför allt onödiga pengar man har lagt på en så bra kamera.

De olika lägen en kamera kan ställas in i manuellt är många och har skilda funktioner, här nedan följer en liten genomgång av de mest förekommande reglagen. Utöver dessa inställningar brukar många kameramodeller erbjuda speciella program beroende på vilken typ av fotografering det handlar om, t. ex porträtt, nattfoto och sportfoto för att nämna några.

Manuellt läge

”M” står som förkortning för manuellt läge och innebär, precis som det låter, att man som fotograf får ställa in allt på egen hand inför fotograferingen. Man ställer alltså in bländare och slutare (öppningen) och under vilken tid den ska hållas öppen.

kamerans reglage

Slutartidsautomatik

Detta reglage brukar förkortas som antingen Av för ”Aperture value” eller endast ”A” för Aperture priority, på svenska använder vi begreppen bländarvärde, bländarprioritet eller kort och gott slutartidsautomatik. Fotografen ställer själv in öppningen medan kameran per automatik ställer in tiden därefter.

Vad är då slutartid? Det bestämmer hur lång tid kameraenheten tar emot ljus för varje enskild exponering och kan anges i både sekunder eller med mekaniska slutare som en vinkel. Väljer man kortare slutartid blir det mindre ljus och på så vis mindre risk för att bilden blir suddig när motivet rör sig (eller kameran rör sig).

Bländarautomatik

Tv står för ”Time value” men detta reglage kan även förkortas som S som en förkortning av Shutter priority. På svenska brukar vi kalla detta läge för slutarprioritet. Fotografen ställer här in tiden på egen hand medan kameran ansvarar för att välja bländare (dvs. storleken på öppningen).

Vad menas då med bländare? En kameras bländare sköter ljuset som kommer in via objektivet men påverkar även skärpedjup (anges som ”f”) och fokus där mindre ljus ges vid mindre bländaröppning samtidigt som skärpedjupet blir större. På vanliga typer av objektiv finns normalt sett följande ”stopp” 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 och 32 där mängden ljus som kommer in halveras för varje av dessa hack.

Programautomatik

Förkortningen ”P” står för begreppet programautomatik och innebär att kameran har ansvar för bländare och slutare. Som en extra funktion inom detta läge har en del kameror ett ”A-dep” läge som står för Auto-depth of field och betyder skärpedjupsautomatik. Då ställer kameran precis som vid vanligt ”P” läge in bländare och slutar men i detta fall inte bara för att förbättra ljuset utan även för att ge skärpa på de ställen av bilden som väljs.

Övriga reglage

Vitbalans är ett begrepp som kan väljas på flera kameror för att justera färgtemperatur med ljusnivåer. På digitala kameror sparas vitt naturlig ljus automatiskt på chippet och därför blir bildens färger naturliga. I filmbaserade kameror heter den här typen av funktion ”film” och man kan även använda reglaget för att ge en ”varmare” känsla till bilder genom att låta blåa toner få en mer vit färg.

Ljusmätare kan också användas vid fotografering och innebär att fotografen analyserar skuggor och ljus partier för att få den exponering man önskar. Även blixtfunktionen påverkar ljuset i bilden så att rätt exponering sker.

Flera kameramodeller av ny version innehåller mängder av trixiga funktioner som påverkar exponering och bildresultat. När man står inför valet av en ny kamera är det därför viktigt att utgå från sitt eget användande och ens målsättning med fotandet. Fler finesser innebär självklart dyrare prislapp och det är så klart viktigt att man använder kamerans samtliga reglage för att köpet ska vara värt sin kostnad.